otpor

26.09.2005.

Saopštenje za javnost - 2



PODPREDSJEDNIK


Primjetili ste da sam usljed objektivnih okolnosti malo zanemario rad stranke što me je navelo na pomisao da moram imenovati zamjenika koji će upravljati i koordinirati aktivnosti u mojoj odsutnosti.

Ja dobar savijet cijenim, saslušam, analiziram i usvojim ukoliko ne pronađem ništa sporno u njemu. Tako da u jednom nadasve nadahnutom razgovoru sa aktivistkinjom hiperaktivna a povodom zalaganja za jednakost i ravnopravnost dođosmo do zaključka da će se razvojem stranke povećati obim posla i pojaviti potreba za nekim ko će me mjenjati, što se i pokazalo tačnim u proteklom periodu.

Kao dokazani i afirmisani borac za ženska prava ja ne bih mogao dozvoliti da pokret kojim ja rukovodim bude proglašen šovinistički muški tako da sam spreman da u najuže rukovodstvo postavim i ženskog člana koji će u danima moje spriječenosti rukovoditi poslovima i donositi odluke bez da mene ometa dok sam na službenom putu sa kakvom referenticom za nešto gdje bi svaka smetnja pri obavljanju veoma odgovornih i delikatnih poslova i zadataka bila na štetu kolektiva. Što ne želimo, jel.

Cijeneći dokazane i prezentirane kvalitete navedene članice a i pokazanu samoinicijativu te uzimajući u obzir i nesebično zalaganje za Predsjednikovu stvar, koju on zastupa, ovim putem gorenavedenu proglašavam i imenujem Podpredsjednikom stranke.

Naravno, to mi podpredsjednik zvuči nekako tlačiteljski a ja takav nisam pa iz tog razloga pristajem da dotična ne bude stalno pod predsjednikom nego može, po slobodnom izboru, da bude malo i nad predsjednikom.
Demokrata sam ja. Neviđen.

Gore spomenuta gospođica je kao jedan od zahtjeva postavila to da ima ličnog šofera i izrazila je želju da to bude gospodin alanford. Ukoliko imenovani pristane njegova dužnost će biti da Podpredsjednicu provoza kad se njoj ukaže neodložna potreba za tim. Ne bilo mu zapovijeđeno.