otpor

29.08.2005.

Saopštenje za javnost - 1USVOJENO IDEJNO RJEŠENJE ZASTAVE


Kao svaka ozbiljna partija koja pretenduje da postane uvažen i respektabilan faktor potrebno je izgraditi prepoznatljiv identitet u vidu slogana, koji već imamo, te zastave i grba sa kojim će se članovi moći identifikovati.

Idejno rješenje za zastavu je nakon pristiglih prijedloga jednoglasno usvojeno tj. jednim glasom visokopoštovanog (u daljem tekstu v.p.) Predsjednika te od ovoga dana pristalice i simpatizeri stranke imaju čime mahati na raznim skupovima koji će biti organizovani širom naše brdovite i ponosne Be i Ha. A i šire.

Rješenje za zastavu je pronađeno u vidu autentičnog Mirnesinog šorca čiji originalni primjerak ima da stoji u kabinetu voljenog Predsjednika v.p. te ovom prilikom pozivam aktivistkinje koje su vične radu sa Singericom da se vrijedno i požrtvovano predaju izradi replika gorepomenutog šorca a u svrhu popularizacije partije među širokim narodnim masama koja će se vršiti na taj način što će replike biti dijeljenje prolaznicama i to od strane hostesa koje će i same biti obučene u taj i takav šorc čime će biti u prilici da na licu mjesta pokažu sve čari i prednosti naše partije sa omiljenim Predsjednikom v.p. na čelu.


P.S. Zastava se može vidjeti u zaglavlju bloga.