otpor

21.05.2005.

Pucajte! Ja i danas držim čas.


OTPOR


Elektroni u vodiču nailaze na prepreke (nečistoće i nepravilnosti u kristalnoj rešetki vodiča). Na njima gube dio svoje energije pretvarajući ga u neki drugi oblik energije, najčešće toplinu.
Mjera tih gubitaka je OTPOR.

Veza između napona struje i otpora izražena je Ohmovim zakonom.
Jedinica za mjerenje otpora je ohm.
Jedan ohm je otpor kojeg ima otprilike 60 metara bakarne žice sa prečnikom od 1mm2

Za vodič kojim teče struja vrijedi Ohmov zakon: U = IR.

"U" je napon između krajeva vodiča, "I" je jačina struje kroz vodič, "R" je električni otpor vodiča.